معرفی و فروش و سفارش

درود برشاهنشاه سخنوران  ازلی ابدی عالم ، فرزانه بی همتا ، خردورز یگانه و حکیم بی بدیل مام میهن حکیم ابوالقاسم فردوسی خالق شناسنامه ونگارنده ی چیستی ایرانیان:

 

                    زگیتی دوچیز جاوید است وبس        دگر هرچه باشد نماند به کس

                     سخن گفتن نغز وکردارنیک             بماند چنان تاجهانست ریگ

                     زخورشید و آب و از باد و خاک              نگردد تبه نام وگفتار پاک

                     بدین سان بود گردش روزگار            خنک مرد باشرم و پرهیزگار

                                                            ***

                     ستم نامه عزل شاهان بود             چو درد دل بیگناهان بود

                     بماناد تاجاودان این گهر                   هنرمند و بادانش و دادگر

                     نباشد جهان بر کسی پایدار             هم نیک نامی بود یادگار 

                     کجا شد فریدون و ضحاک و جم          مهان عرب ٬ خسروان عجم

                     کجا آن بزرگان ساسانیان                ز بهرامیان و ز اشکانیان      

                     نکوهیده تر شاه ضحاک بود              که بیدادگربود وناپاک بود  . . .   

 ***

                     هر آنکس که دید از بلندی نشیب          نبیند دل خویش را در فریب

                     نه کس را فریبد به دستان و فن             نه جوید به بیهوده آزار تن

                     میازار کس را که آزاد مرد                       سراندر نیارد به آزار و درد

                     نماند همان نیک و بد پایدار                    همان به که نیکی بود یادگار

گویند سعدی استاد سخن نخست می کوشیده تا به سبک فردوسی شعر بگوید ( در سرودن بوستان) ، بیتی اینچنین می سراید:

خدا کشتی آنجا که خواهد برد / وگر ناخدا جامه بر تن درد

شباهنگام شاهنشاه سخنوران حکیم فردوسی را در خواب می بیند، حکیم می گوید من اگر به جای تو بودم اینگونه می سرودم:

برد کشتی آنجا که خواهد خدای / وگر جامه بر تن درد ناخدای

از این قصه ی ساختگی اینگونه بر می آید که سبک استاد سخن سعدی عراقی، و سبک شاهنشاه سخن خراسانی ( فخامت، درشتی و بلندی ) است.


                    

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 12:2  توسط پویان ثابت  | 


انجمن قلب آمریکا یک سازمان غیر دولتی و یک موسسه خیریه تندرستی است که با هزینه های خصوصی اداره می شود.هدف ما کاهش معلولیت ها و مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای قلبی عروقی و سکته مغزی است که شامل حمله قلبی ، سکته مغزی و اختلالات مربوط به آنها می شود.پیشگیری از بیماریهای قلبی و سکته مغزی همیشه نخستین اولویت ما بوده است.از سال 1949 تاکنون حدود 2 میلیارد دلار برای تحقیقات قلبی عروقی هزینه کرده ایم.تقریباً 30 درصد هزینه های سالیانه ما صرف حمایت از حقیقات شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 12:0  توسط پویان ثابت  | 

1- کارت مربیگری فوتبال از فدراسیون فوتبال ایران ( درجه D آسیا )

2- کارت داوری فوتبال از فدراسیون فوتبال ایران ( درجه 3 )

3- کارت داوری هندبال از فدراسیون هندبال ایران ( درجه 3 )

4- کارت داوری والیبال از فدراسیون والیبال ایران ( درجه 3 )

5- کارت مربیگری سپک تاکرا از فدراسیون ورزشهای همگانی ایران ( درجه 3 )

6- گواهینامه توجیهی و آموزشی دارت و عضو انجمن دارت ایران

7- گواهینامه مقدماتی توجیهی ماهیگیری ورزشی

8- گواهینامه توجیهی مربیگری فوتسال

9- گواهینامه دوره وودبال (woodball) از فدراسیون گلف ایران

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 12:0  توسط پویان ثابت  | 

خداوندگارا، کمانی در دستان توام، مرا می کش، مهل تا بپوسم.

خداوندگارا، چندانم مکش اما، که بشکنم.

خداوندگارا، چندانم بکش تا بشکنم، باری چه باک از شکستنم.

( نیکوس کازانتزاکیس. از مقدمه گزارش به خاک یونان )

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 11:51  توسط پویان ثابت  | 

لیک محال است که من خر شوم

            دست مزن! چشم ٬ ببستم دودست                  راه مرو! چشم ٬ دوپایم شکست

             حرف مزن ! قطع نمودم  سخن                           نطق مکن! چشم ٬ ببستم دهن

             هیچ نفهم!این سخن عنوان مکن                      خواهش نافهمی انسان مکن

              لال شوم ٬ کور شوم ٬ کرشوم                         لیک محال است که من خر شوم

چند روی همچو خران زیر بار

سر ز فضای  بشریت برآر

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 11:50  توسط پویان ثابت  | 


این کتاب حاوی هشت فصل است ، که در فصول مختلف آن مطالب بسیار دقیق و موشکافانه در مورد تغذیه ورزشی  ، فیزیولوژی فعالیت های استقامتی و سوخت های مکمل ورزشی بیان شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 11:45  توسط پویان ثابت  | 


کتاب آناتومی پرورش اندام نوشته دکتر نیک ایوانز که در سال ۲۰۰۷ نوشته شده بود توسط آقایان پویان ثابت و منصور دارابی درهمان سال ترجمه شد. این کتاب درنمایشگاه بین الملی کتاب تهران (اردیبهشت ۱۳۸۸ خورشیدی) عرضه شد وتوانست عنوان بهترین کتاب انتشارات "بامداد کتاب" را بدست آورد.

 ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 11:45  توسط پویان ثابت  | 

نورالدین عبد الرحمان جامی می فرماید :

                   به دندان رخنه در فولاد کردن           به ناخن راه در خارا بریدن

                   فرورفتن به آتشدان نگونسار           به پلک دیده آتشپاره چیدن

                   به فرق سر نهادن صد شتربار          ز مشرق جانب مغرب دویدن

                   بسی بر "جامی " آسانتر نماید        که بار منت دونان کشیدن

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 11:40  توسط پویان ثابت  | 

محمود خوارزمی ( مشهور به پوریای ولی ) متولد 653 هجری در شهر اورگنج، در دوره اول حکومت هلاکوخان، در خوارزم دیده به جهان گشود.هنوز در منطقه خوارزم پوریا به «حضرت پهلوان» شهرت دارد.دیوان اشعار خود را در سال 703 هجری با عنوان «کنز الحقایق» به پایان رساند و گویند در سنه 722 در خیوه، سحرگاه در حالت سجود زندگی را بدرود گفت.نقل شده در کنار سجاده پهلوان این رباعی را یافتند که خود نوشته بود:

امشب ز سر صدق و صفای دل من / در میکده آن هوش ربای دل من

جامی به کفم داد که بستان و بنوش / گفتن نخورم گفت برای دل من

در آرامگاه پوریا در خوارزم این ابیات نوشته شده:

سه صد کُه قاف را به هاون سودن / نه طاق فلک به خون دل اندودن

صد سال اسیر بند و زندان بودن / به زان که دمی همدم نادان بودن

ابیاتی دیگر از پهلوان پوریا :

چشم از ستم زمانه گریان دیدم / هر رنج و بلا که ممکن است آن دیدم

نوحی که هزار سال یک توفان دید / من نوح نیم، هزار توفان دیدم

***

در قدرت حق نظاره می باید کرد / وز مردم بد کناره می باید کرد

هر دل که در و سّر الهی نبود / آن دل به هزار پاره می باید کرد 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 11:37  توسط پویان ثابت  | 


این کتاب توسط انتشارات حتمی ( ناشر تخصصی کتب تربیت بدنی و علوم ورزشی ) در  آبانماه سال 1391 با شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسید.برچسب‌ها: 100 پرسش و پاسخ درباره ی آسیب های ورزشی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 11:35  توسط پویان ثابت  | 

از جمله رفتگان این راه دراز / ز آمده کیست تا به ما گوید راز

پس بر سر این دو راهه ی آز و نیاز / تا هیچ نمانی که نمی آیی باز

 ***

چون نیست ز هر چه هست جز باد به دست / چون هست بهر چه هست نقصان و شکست

انگار که هر چه هست در عالم نیست / پندار که هر چه نیست در عالم هست+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 11:31  توسط پویان ثابت  | 

pooyansabet@yahoo.com

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 11:30  توسط پویان ثابت  | 

به زودی کتاب " اختلالات گوارشی در ورزشکاران " نوشته دکتر جاکوئین دوسیل ترجمه پویان ثابت و کتاب " راهنمای جامع ماهیگیری ورزشی " در فرآیند چاپ و نشر قرار خواهند گرفت.

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم آذر 1391ساعت 10:44  توسط پویان ثابت  | 

در برابر چشم های آسمان/ ابر را/ در برابر چشم های ابر/ باد را/ در برابر چشم های باد/ باران را در برابر چشم های باران/ خاک را/ دزدیدند/ و سرانجام در برابر همه چشم ها/ دو چشم زنده را  زنده به گور کردند/ چشم هایی که دزد ها را دیده بود. (سلیمانیه و سپیده دم جهان)

نقل از: روزنامه جام جم شنبه 9 شهریور 1392

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم آذر 1391ساعت 10:15  توسط پویان ثابت  |